Zdjęcia dowodowe i paszportowe są wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji